Kategoriler
BELGESEL BİLİM

NASA’nın Açıklanamayan Dosyaları-Bölüm 1

Kategoriler
BELGESEL BİLİM

Antik Mısır’ın En Büyük Gizemleri (Belgesel)

Kategoriler
BELGESEL BİLİM

Fizikçi Prof. Dr. Feza GÜRSEY (1921 – 1992)-Hayat Belgeseli

Türk kuramsal fizikçi. Matematiksel fizik ve yüksek enerji fiziği üzerine çalışmalar yaptı.
Çalışmalarıyla 1968’de TUBİTAK Bilim Ödülü, 1977’de Oppenheimer Ödülü, 1979’da Einstein Madalyası ve ilerleyen yıllarda çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller ve onursal doktoralar kazandı.

Kategoriler
BELGESEL BİLİM

Edwin Hubble (1889 – 1953)- Hayat Belgeseli

ABD’li astrofizikçi. Güneş Sistemi’ni barındıran Samanyolu’ndan başka gökadalar da bulunduğunu saptadı.
Yaptığı gözlemler sonunda gökadaların, aralarındaki uzaklıkla bağlantılı bir hızla birbirlerinden uzaklaştıklarını buldu.
Bu, evrenin genişlemekte olduğu düşüncesini destekleyen bir keşif oldu.

Kategoriler
BELGESEL BİLİM

Ord.Prof.Dr. Cahit Arf (1910 – 1997)-Hayat Belgeseli 2

Türk matematikçi. Doktora yapmak için gittiği Almanya’da matematikçi Helmut Hasse ile birlikte önemli çalışmalar yaptı.
Bu çalışmalar sonunda matematikte Hasse-Arf Kuramı’nı geliştirdi.
“Arf değişmezi”, “Arf halkaları” ve “Arf kapanışları” gibi adıyla anılan matematiksel terimleri bilim dünyasına kazandırdı.
TÜBİTAK’ın kuruluşunda önemli rol oynadı.

Kategoriler
BELGESEL BİLİM

Ord.Prof.Dr. Cahit Arf (1910 – 1997)-Hayat Belgeseli 1

Türk matematikçi. Doktora yapmak için gittiği Almanya’da matematikçi Helmut Hasse ile birlikte önemli çalışmalar yaptı.
Bu çalışmalar sonunda matematikte Hasse-Arf Kuramı’nı geliştirdi.
“Arf değişmezi”, “Arf halkaları” ve “Arf kapanışları” gibi adıyla anılan matematiksel terimleri bilim dünyasına kazandırdı.
TÜBİTAK’ın kuruluşunda önemli rol oynadı.

Kategoriler
BELGESEL BİLİM

İsaac Newton (1642 – 1727)-Gizemli Olayları

İngiliz fizikçi, matematikçi, gökbilimci. Evrensel çekim yasasını keşfetti.
Ağırlık dediğimiz şeyle gökcisimleri arasındaki çekimin aynı şey olduğunu anladı.
Mekaniğin özünü oluşturan çalışmalar ve ışık üzerine deneyler yaptı.
Leibniz’le aynı zamanda diferansiyel hesabın temellerini attı.

Kategoriler
BELGESEL BİLİM

Blaise Pascal (1623 – 1662)-Hayat Belgeseli

Fransız matematikçi, fizikçi ve felsefeci. Küçük yaşlardan beri bilimle uğraşan Pascal, 16 yaşında “Konikler Üzerine Deneme” adlı kitabı yazdı.
18 yaşında bir hesap makinesi icat etti. Atmosfer basıncı, sıvıların dengesi, hidrolik pres, aritmetik üçgen konularında birçok çalışması var.
Fermat ile birlikte olasılıklar hesabını da buldu.

Kategoriler
BELGESEL BİLİM

Çözülemeyen Bilim Buluşları

Kategoriler
BELGESEL BİLİM

Georg Simon Ohm (1789-1854)-Hayat Belgeseli

George Simon Ohm Alman fizikçisi. 1789’da Erlangen’de doğan Ohm 1854 yılında Münih’te öldü. Çocukluğunda babasının yanında çalıştı. Öğrenimini bitirip, matematik ve fizik öğretmeni olarak hayata atıldı. Sırasıyla Köln Kolejinde, Berlin Harp Okulunda bu görevleri yaptıktan sonra, 1833’te Nürnberg Politeknik Okuluna ve 1849’da Münih Üniversitesine fizik profesörü olarak tayin edildi. Bu görevleri sırasında, elektrik akımının temel kanunlarını hazırlamak için devamlı çalıştı, ölümünden sonra ismi, kanununun birimi haline geldi. Çalışmaları sırasında, elektrokinetik olaylar için ilmi terimleri tarif etti. Elektrik akımını, bir sıvının debisiyle potansiyel farkını ise bir düzey farkıyla karşılaştırarak elektrik miktarını, şiddetini, elektromotor kuvvetini tanımladı. 1830’da pillerdeki kutuplanma olayını (Anot-Katot) açıkladı. 1843’te Canavar Düdükleri Teorisini kurmaya esas olan, insan kulağı ile sinüzoidal titreşimler arasından sinüzoidal dalgaları ayırt edebilecek özelliğe sahip olduğunu kesin olarak ispatladı. 1852’de kristal camlardan polarize edilerek geçirilen ışık ışınlarını inceledi.

Ohm Kanunu: Elektriki direnci tarif eden kanun. George Simon Ohm tarafından 1827’de ortaya konulan ve bir iletkenden geçen I akım şiddeti amper, potansiyel farkı V veya Elektromotor kuvveti volt olarak alınırsa R direnç ohm olarak bulunur. Bunlar arasındaki Bağıntı I= V/R’dir